Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

За нас

Фирма „УРБАН EЛЕКТРИК" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено през 2011 година със седалище на управление гр. Шумен.

Основен предмет на дейност на фирмата е електроизграждане на съоръжения ниско и средно напрежение; управление на проекти в областа на енергетиката и възобновяеми източници; търговия с електро материали и оборудване; проучване, проектиране и консултански услуги в областта на производството на слънчева и вятърна енергия; строителство на кабелни линии, трафопостове и въздушни електропроводи.

„УРБАН EЛЕКТРИК" ЕООД развива своята дейност основно в областта на:
  • инженеринг, изграждане и поддръжка на електрически трансформаторни постове и заводски разпределителни подстанции до 20 kV;
   • кабелни мрежи – средно и ниско напрежение;
   • битови и промишлени електрически инсталации;
   • улично и парково осветление. 

„УРБАН EЛЕКТРИК" ЕООД предлага цялостно управление на изградени производствени и заводски мрежи и системи, включващо в себе си инспекции, обслужване, планов и извънпланов ремонт, менажиране потреблението на електрическа енергия и баланс на предприятието. Фирмата извършва професионално обслужване, поддръжка и ремонт на парково и улично осветление на общински и частни терени.
Дружеството разполага с необходимите транспорт, механизация и апаратура, както и с квалифициран ръководен и изпълнителски персонал, което му позволява да изпълнява поетите ангажименти към своите клиенти с отлично качество и в рамките на договорираните срокове.

Основните цели на „УРБАН EЛЕКТРИК" ЕООД са насочени към постигане на по-висок пазарен дял на регионалния пазар в сферата на електроизграждането на нови и менажирането на изградени мрежи и съоръжения, като едновременно с това запазва и повишава качеството на изпълнение на строително-монтажните работи и предлаганите услуги в областта на обслужването.

Създадената гъвкава организация в „УРБАН EЛЕКТРИК" ЕООД и приетата политика за подобряване на организацията на работа, качесвеното изпълнение на строително-монтажните работи на всички нива, обучението на персонала, социалната политика, обновяването на автомобилния парк и механизацията, води до изпълнението на набелязаните цели за задоволяване изискванията на клиентите.
Ако имате трудности с изграждането на енергийни обекти или проблеми с качеството и количеството на електическата енергия, екипът на „УРБАН EЛЕКТРИК " ЕООД ще ви предложи професионално решение.

Предимства при избора на „УРБАН ЕЛЕКТРИК“ ЕООД като доставчик на комплексна услуга в областта на строителство на фотоволтаични централи за производство на електрическа енергия от слънцето:
    • Ние и нашите партньори ще извършим вместо Вас всички действия във връзка с процеса по проучване, проектиране и строителство на Вашата фотоволтаична електроцентрала.
    • Вие ще работите с международна компания, която следва най-добрите европейски практики в доставката на соларни панели и оборудване.
    • Ще имате партньор, който ще защитава Вашите интереси, ще получавате консултации по всички въпроси, свързани с енергийния пазар, както и информация за промените и как те ще се отразят на Вашето дружество.